Orde van Landmeters-Experten

De KCLE-delegatie heeft samen met de andere erkende beroepsorganisaties hard gewerkt rond de nieuwe wet tot oprichting van een nationale publiekrechtelijke orde van landmeters-experten, met als doel onze tuchtorganen de middelen en een rechtspersoonlijkheid te geven.  

Zoals jullie weten nodigde onze voogdijminister, David Clarinval de erkende beroepsverenigingen uit om het akkoord rond het wetsontwerp officieel te onderteken op 9 november 2021.  

 Op 11 januari 2023 werd het wetsontwerp tot oprichting van een Orde van Landmeters-experten door onze voogdij Minister David Clarinval voorgelegd aan de commissie Economie van het parlement.  
De tekst werd goedgekeurd door deze commissie met 10 stemmen vóór en 5 onthoudingen.  

Een grote en zeer positieve stap vooruit.  

Op de plenaire sessie van het Parlement op donderdag 9 februari ll. werd de tekst gestemd.

Deze nieuwe wet werd ondertussen ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juni 2023 - Numac : 2023041904

Ondertussen wordt samen met de andere beroepsverenigingen gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten en aan alle nodige stappen om zo spoedig mogelijk de Orde effectief te kunnen oprichten

Hopelijk tegen begin 2025. Er staat ons dus nog heel wat werk te wachten.  

De KCLE leden die interesse hebben om samen te werken voor de oprichting van de Orde, de kiescommissie, andere commissies of die zich kandidaat willen stellen om actief deel te nemen aan deze orde kunnen zich via mail naar KCLE kenbaar maken :  kcle.crge@skynet.be

Het doel van al onze inspanningen is de toekomst met enthousiasme tegemoet te kunnen zien.

Deze nieuwe wet is het instrument bij uitstek dat de toekomstige generaties in staat zal stellen het beroep zelfstandig te beheren. Het was een noodzakelijke ontwikkeling.  

 Wat is er helemaal nieuw in de komende wetgeving :

-  Het wordt een officiële beroepsorde met een rechtspersoonlijkheid.  

-  De verschillende tableaus beroepsuitoefenaars : zelfstandigen / ambtenaren en bedienden / stagiairs / ere-landmeters-experten  

-  De stageperiode na de studies.  

-  Het vergemakkelijken van de consultatie van databases   

Alle nodige détails, uitleg en informatie komen uiteraard binnen de komende maanden en wij staan op elke ledenvergadering, studienamiddag en colloquia ter uwe beschikking om uw vragen te beantwoorden.

 Als KCLE lid zal u zeker over alles ivm deze nieuwe wetgeving op de hoogte worden gehouden.  

U kunt op mij en op alle leden van ons bestuur rekenen!  

Laurence CLOQUET – Directeur KCLE - CRGE